عنوان تگ

رهبر معظم انقلاب

چرا پرستار

🔲 چرا پرستار ✍️ علی ثقفی ◽️رهبر معظم انقلاب در یک حضور تلویزیونی کوتاه به مدت حدود 15 دقیقه به مناسبت روز پرستار بیاناتی در خصوص موضوع پرستار داشتند. با اینکه مسائل زیادی در کشور وجود دارد اما ایشان فقط در باره پرستاران مطالب خود را بیان…