عنوان تگ

مشاور عالی مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

نشست ویدئو کنفرانس مکتب انقلاب اسلامی

نشست ویدئو کنفرانس مکتب انقلاب اسلامی 📌تحلیل وضعیت، آسیب ها و راهکارها با حضور: 🔸 بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور سخنران: 🔹دکتر رمضان شعبانی سارویی مشاور عالی مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی ⏰ زمان: یکشنبه پنجم بهمن ماه ساعت…