عنوان تگ

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی ✍️علی ثقفی ◀️ آیا اعلام ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و انگلیس در حوزه اختیارات ولی فقیه بود؟ ◻️برخی آن را انکار کرده اند اما نگاهی به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی نشان می دهد که این کار…