عنوان تگ

ویروس

مجموعه تولیدات در مورد فلسفه بلاء و ویروس کرونا

سوالی که همیشه برای بشر بوده ، این است که بلاها و گرفتاریها چیست که انسانها به آن دچار می شود؟ منشاء مشکلات زندگی از کجاست؟ سوالاتی از این دست همواره ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. به همین منظور سایت بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب…