عنوان تگ

کرونا

چرا پرستار

🔲 چرا پرستار ✍️ علی ثقفی ◽️رهبر معظم انقلاب در یک حضور تلویزیونی کوتاه به مدت حدود 15 دقیقه به مناسبت روز پرستار بیاناتی در خصوص موضوع پرستار داشتند. با اینکه مسائل زیادی در کشور وجود دارد اما ایشان فقط در باره پرستاران مطالب خود را بیان…

مجموعه تولیدات در مورد فلسفه بلاء و ویروس کرونا

سوالی که همیشه برای بشر بوده ، این است که بلاها و گرفتاریها چیست که انسانها به آن دچار می شود؟ منشاء مشکلات زندگی از کجاست؟ سوالاتی از این دست همواره ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. به همین منظور سایت بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب…